Disclaimer
Besttickets.nl  (Disma Reizen) besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Disma Reizen is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.  

De op deze website aangeboden reisproducten worden niet door Besttickets.nl zelf uitgevoerd, maar door derden zoals touroperators, vervoerders en hoteliers. Voor de goede uitvoering van reisproducten zijn wij mede afhankelijk van deze derden. En ondanks een zorgvuldige keuze kan er altijd wat misgaan. Dat is niet alleen afhankelijk van mensen, maar ook van lokale omstandigheden, bijvoorbeeld de weersomstandigheden.  

Het is van groot belang dat u met de juiste verwachtingen op vakantie gaat. Belangrijk is ook dat u zich goed voorbereidt, door u te verdiepen in cultuur en gewoonten van het land. U zult daardoor meer genieten van uw verblijf in die andere omgeving met andere mensen, maar ook een beter begrip hebben voor een wat andere dienstverlening dan u in Nederland gewend bent.  

Algemene informatie op de website
Deze website bevat informatie om u te helpen bij het kiezen van reisproducten. De informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter en is mede bedoeld om uw verwachtingen in het juiste perspectief te brengen. Het is verstandig de informatie goed door te lezen.  

Foto’s en beschrijvingen van bestemmingen en accommodatie op deze site zijn zo accuraat mogelijk en zijn bestemd om u een goed beeld te geven van het ter plaatse geboden. Het kan echter voorkomen dat uw specifieke bestemming of accommodatie niet is afgebeeld.  

Voorts geldt nog het volgende: indien een faciliteitenbeschrijving bij accommodatie is opgenomen, kunnen wij helaas niet garanderen dat al deze faciliteiten te allen tijde geopend of beschikbaar zijn, tenzij de desbetreffende touroperator hiertoe een uitdrukkelijke garantie aan u heeft gegeven. De juistheid van vermelde prijzen van dergelijke faciliteiten kan eveneens niet worden gegarandeerd, tenzij de prijs onderdeel is van de reissom en/of de desbetreffende touroperator u een uitdrukkelijke garantie heeft gegeven.  

Privacy statement 
Uiteraard vinden wij het belangrijk, dat de gebruikers van Besttickets.nl weten wat er gebeurt met de door hen op deze site ingevoerde of achtergelaten persoonlijke gegevens.

Indien u via onze site een reis, vlucht of ander product boekt, of indien u een informatieverzoek naar ons stuurt, wordt u verzocht persoonlijke gegevens in te voeren als naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Voor een boeking zullen ook nog specifieke gegevens van belang voor de reis aan u worden gevraagd. Informatie die u steeds dient in te vullen is als zodanig gemarkeerd met een *, de overige informatie kunt u op vrijwillige basis invoeren.  

De door u ingevoerde informatie zal worden gebruikt voor het afhandelen van het verzoek c.q. het uitvoeren van de boeking en de betaling. Door u ingevoerde informatie zal tevens door ons opgenomen worden in de klantendatabase van Besttickets.nl . De informatie zal dan door Besttickets.nl worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor doeleinden als hierna beschreven, tenzij u aan ons heeft aangegeven dat u niet wenst dat uw gegevens daarvoor worden gebruikt.  

Indien er iets is gewijzigd in de door u aan ons verstrekte persoonlijke informatie, horen we dat graag zo spoedig mogelijk van u. Stuurt u de wijzigingen a.u.b. naar info@Besttickets.nl  

De door u op onze site ingegeven en achtergelaten informatie kan door Besttickets.nl worden gebruikt om onze site en diensten te verbeteren en voor u persoonlijker en aantrekkelijker te maken. Tevens kunnen we uw gegevens voor statistische en marketingdoeleinden op geaggregeerd / geanonimiseerd niveau gebruiken.  

Besttickets.nl houdt u graag op de hoogte van informatie over ons, onze zakenpartners en/of derden, of doet u graag aanbiedingen, die voor u, bijvoorbeeld op grond van door u aangegeven interessen, interessant kunnen zijn. Dit doen wij met een nieuwsbrief, waarop u zich kunt inschrijven. 

Copyright
Deze website evenals de inhoud van deze website (‘de informatie’) is het intellectuele eigendom van Besttickets.nl. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van Disma Reizen vereist.  

Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.  

Het gebruik van het Besttickets.nl is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Disma Reizen.  

Veranderingen site/aanbod
Disma Reizen behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van reisproducten.  

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Op alle via deze website aangeboden pakketreizen, vluchten, ander vervoer, accommodaties en overige (aanvullende) diensten (hierna tezamen genoemd: Reisproducten) zijn de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing.  

SGR
Uw reserveringen worden behandeld door Disma Reizen B.V. Disma Reizen is een van de grootste zelfstandige reisburo's van Nederland en reeds drie keer (2000, 2003, 2011) verkozen tot Beste Reisburo van Nederland. Disma Reizen is aangesloten bij het SGR. Alle op deze website gepubliceerde reizen, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, vallen daarom onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. Voor meer informatie kijkt u op www.sgr.nl